ورود

نام کاربری طرح حمایت از توسعه خدمات فضای مجازی کودک خود را وارد کنید.
گذرواژه‌ی که با نام کاربری شما مطابقت دارد وارد کنید.

فضای مجازی برای استفاده در موارد متعددی مفید است هرچند خطرات بالقوه و بالفعلی برای فرزندان در این فضا نيز وجود دارد که لازم است با مشارکت همه ذینفعان تدبیری هوشمندانه اتخاذ شود؛ این مهم نه‌فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان امری مقبول و در حال پیگیری است.

ارتباط با ما