Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

چشم انداز

شما اینجا هستید

براساس آنچه از الزامات قانونی، اسناد بالادستی، ماموریت ها و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اهداف توسعه فضای مجازی کودک و نوجوان با توجه به زیست بوم تبیین شده، قابل استنتاج است. می توان چشم انداز این سند را به شرح زیر تصویر نمود:

فضای مجازی مناسب کودکان با هویت ایرانی- اسلامی، دارای سهم مناسب در اقتصاد بخش و تولید محتوای فارسی مورد نظر مبتنی بر توسعه بخش خصوصی و در تعامل سازنده بین المللی 

فضای مجازی برای استفاده در موارد متعددی مفید است هرچند خطرات بالقوه و بالفعلی برای فرزندان در این فضا نيز وجود دارد که لازم است با مشارکت همه ذینفعان تدبیری هوشمندانه اتخاذ شود؛ این مهم نه‌فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان امری مقبول و در حال پیگیری است.

ارتباط با ما