Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

محورها و اهداف راهبردی

شما اینجا هستید

جهت دستیابی به چشم انداز، اقدامات پیشنهادی در راستای سه محور راهبردی زیر ارائه شده است:

  1. آموزش، فرهنگ سازی و ترویج فضای مجازی حوزه کودک و نوجوان
  2. فراهم سازی زیرساخت­های ارتباطی، محتوایی و اعتماد
  3. توسعه بازار و مقاوم سازی کسب و کار

مطابق با محورهای فوق، اهداف کلان و عملیاتی نیز برای سند تعریف شده است. بنابراین لازم است بعنوان یکی از اقدامات، ضمن تعریف دقیق شاخص ها و نحوه سنجش، مکانیزم سالیانه ای برای پایش مقادیر مورد توجه قرارگیرد.

 

 

فضای مجازی برای استفاده در موارد متعددی مفید است هرچند خطرات بالقوه و بالفعلی برای فرزندان در این فضا نيز وجود دارد که لازم است با مشارکت همه ذینفعان تدبیری هوشمندانه اتخاذ شود؛ این مهم نه‌فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان امری مقبول و در حال پیگیری است.

ارتباط با ما