Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

انجمن‌ها

شما اینجا هستید

انجمن‌ها
 
  انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
No new
صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی در اسناد بالا دستی مرکز ملی فضای مجازی و همچنین منشور حقوق شهروندی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.
۰
۰ موجود نیست
No new
حمایت هوشمند از کسب و کارها در زیست بوم فضای مجازی به نحویست که قواعد حاکم بر رقابت صحیح در بازار تقویت گردد.
۰
۰ موجود نیست
No new
حمایت از توسعه هدفمند زیر ساخت های تولید، تجمیع و عرضه محتوای مناسب توسط بخش خصوصی از اهداف طرح می باشد.
۰
۰ موجود نیست
No new
یکی از ارکان حفاظت از کودکان در فضای مجازی و ارایه سالمتر این فضا ، مشارکت والدین در کنار حضور فرزندان با کمک ابزارهای خاص این فضاست
۰
۰ موجود نیست
مطالب جدید
مطلب جدیدی نیست

فضای مجازی برای استفاده در موارد متعددی مفید است هرچند خطرات بالقوه و بالفعلی برای فرزندان در این فضا نيز وجود دارد که لازم است با مشارکت همه ذینفعان تدبیری هوشمندانه اتخاذ شود؛ این مهم نه‌فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان امری مقبول و در حال پیگیری است.

ارتباط با ما