بیش از ۳۰۰۰ متخصص فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و بازیگران اجرایی در رویداد اخیر اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی برای ترویج هم‌کاری‌ها، نشان دادن ابداعات، تبادل بهترین شیوه‌ها و معرفیابزارهای جدید و ابتکارات در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به منظور پیشبرد اهداف توسعه پایدار مللمتحد مشارکت داشته‌اند.

از ۸ تا ۱۲ آوریل سال ۲۰۱۹، بیش از ۳۰۰ کارگاه مفيد، کافه‌های دانش و گفتگوهای باز فعال در محل و شرکتکنندگان مجازی از بیش از۱۵۰ کشور برای مشارکت با بیش از ۵۰۰ نفر از نمایندگان تراز اول  از جامعه وزرا، معاونان و مدیران بخش خصوصی، دانشگاهیان و جامعه مدنی دور هم گرد آمدند تا هم راستا با خطوط اقدام جهانی سران (Action Lines) و اهداف توسعه پایدار (SDGs) ، برنامه امسال را با هدف برجسته کردن ارتباطات بین این دو مهم برگزار نمايند و بر اولویت دادن به حوزه‌های سلامت، گرسنگی، دسترسی به فن‌آوری اطلاعات، تحصیلات، مشارکت جوانان، اشتغال، توانمندسازی زنان، محیط زيست، زیرساختارهاي فناوري اطلاعات و نوآوری ها حركت نمايند.

این فروم یک پلت فرم برای تجلیل از قدرت نوآوری را فراهم کرده‌است، چرا که  شاهد ظهور چهارمین انقلاب صنعتی هستیم و در اين عصر، تکنولوژی‌های نوظهور مثل هوش مصنوعی، IoTs،blockchain، ۵ G و بسیاری دیگر به وجود آمده اند. هر چند این موضوعات از یک سو، فرصت‌های بسیاری را پیش روي ايجاد و توسعه خدمات نوين قرار می دهند، اما از سوی دیگر چالش‌های زيادي از جمله خطر شکاف دیجیتالی جدید در ابعاد مختلف فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست و همه ابعاد زندگی بشر ایجاد می کند که توجه به آن ضروریست.

جمهوری اسلامی ایران با راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه ساله حضوری فعال در این نشست ها دارد و گزارش دستاوردها، پیشرفت ها و نتایج توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اهداف توسعه پایدار را در حوزه های سلامت، اشتغال زایی، تحصیلات، توانمند سازی کودکان و زنان، کشاورزی، مدیریت منابع آب، خدمت رسانی و توانمند سازی ناتوانان و کم توانان، کاهش فقر، توسعه فرهنگ و دیگرعرصه ها را به اطلاع جهانیان می رساند.

اجلاس جهانی سران در سال ۲۰۱۹ فرصتی برای جلب مشارکت‌ها به منظور ساخت ابزارهای ارزشمند برای فعال سازي اهداف توسعه پايدار بود. فهرست کامل نتايج اجلاس جهانی سران در سال ۲۰۱۹ با موضوعات ذيل در وب سایت اجلاس جهانی سران به نشاني زیر در دسترس است

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2019/Home/Outcomes#documents

 

WSIS Forum 2019: Outcome Document

WSIS Forum 2019 High Level Track Outcomes and Executive Brief

WSIS Action Lines Supporting Implementation of the Sustainable Development Goals (2019)‎

WSIS Stocktaking Report 2019

WSIS Forum 2019 and SDG Matrix

WSIS Stocktaking Success Stories 2010

WSIS Forum 2019: Report - Implementation of WSIS Action lines for Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World